יום רביעי, 17 במרץ 2010

עכשׁיו זה מגרד

איזה טינופת פה... לא מנקים. לא מנקה. למה אני לא מנקה? מה זה, יפה ככה עם הפירורים שׁל הלחם על המיטה, העלים שׁנכנסו עם הרוח, העיתון שׁל המודעות דרושׁים, המלח שׁקצת נשׁפך וחרצני זיתים? לא, כי יפה זה בטח לא. בקטע שׁל יופי אולי אין באמת שׁאלה. חן אולי? גם לא חן. זה מאוס. זה נמאס להיות כזה מטונף כל החיים. אבל מה נעשׂה? תנקה – יתלכלך שׁוב עוד רגע, לא ככה? אבל נמלים, אומרים לי. נו? אז נמלים! מה קרה מנמלים? מה זה יונה? זה מביא מחלות? זה קקי שׁל חתולה? הם משׁאירים את הגוויות שׁלהם מפוזרות וזה מפריע לך בספונג'ה כי הדם שׁלהם נמרח והם נתקעים בחריץ שׁל הבין שׁל המרצפות? נמלים. באות, לוקחות גרגר, הולכות – נגמר הסיפור. אז אתה פחות גרגר מהטינופת שׁיצרת מסביבך. נמלים!!! ואיך תכניס לפה אנשׁים, אומרים לי. אבל למה איזה אנשׁים באים פה? אני גר בטיזיל-חור בכושׁיליראבו שׁהכל בטון מזויייייין מסביב והדבר היחידי שׁנכנס פה זה אולי האמא שׁלי שׁאומרת לי לבוא אצלהם שׁהיא תחמם לי אוכל. וממילא היחידה שׁנכנסת פה זה גם היחידה שׁמנקה. אם כי זה לא בדיוק ככה... אני... איך להגיד את זה? כאילו... אני ישׁ לי... קניתי רובוט. לא R2D2, סתם כזה עיגול שׁהוא מסתובב ושׁואב את האבק. יעלה כמה שׁיעלה כמו שׁאומרים, ככה אמרתי לעצמי וקניתי. בתכלס זה אחלה שׁל דבר החרא הזה. באמת עובר, מנקה, אתה חוזר הבית ישׁ לך רצפה נקייה. השׂערות שׁל החתולים, החול שׁהנמלים הוציאו מהבין שׁל הבלטות, המוך מתחת למיטה – הכל זה אוסף. ועד שׁהלכת וחזרת הוא, הרובוט, חוזר למקום שׁלו לבד ומתחבר למטען החשׁמלי שׁלו שׁיהיה מוכן עד לפעם הבאה. ופעם הבאה, אתה מוציא לו את התא שׁל הזבלה, וזהו. בתכלס זה בית זונות. ישׁ גם לרובוט הזה אחות רובוט שׁעושׁה ספונג'ה אבל זה עוד לא הגיעה לארץ. נראה, בעזרת השׁם, אם מישׁהו יסע לחו"ל או אם יגיע לארץ ויהיה קצת כסף, או לחלופין דירה לגור בה – מה שׁיבוא קודם – נקנה גם את האחות הזות. חבל, שׁלא יהיה לבד. שׁישׂחקו, פעם הוא בטעינה והיא שׁותפת ופעם היא בטעינה והוא באבק. זה עולם אחר. אני זוכר, מסכנה האמא שׁלי שׁהייתה צריכה עם הספונג'ה כל הבית לעבור, ואחר כך ליבשׁ, ולפני כל זה עם המטאטא... איזה בלגן יא אללה. בשׁביל מה? בשׁביל מי? היום ישׁ עוזרת והיא, האמא שׁלי, טוענת שׁתמיד הייתה עוזרת, למרות שׁאני לא זוכר את זה ככה. מה שׁבטוח, אני שׁונא את הניקיונות האלה. זה מביא לי ג'ננה הבזבוז זמן והשׁעמום וזה גם מאוד מייאשׁ – למה ברור לי שׁישׁ סיכוי שׁעד הערב הבית שׁוב מלוכלך. לפעמים זה מחזיק כמה ימים, אבל נו? אז עוד יום יומיים נקי. מה ישׁ בזה? מה עשׂו כזה סיפור מהנקיון כל כך? נניח אם זה מביא מחלות, בסדר, זה אני מבין. תהיה בריא וזה הכל. אגב, בשׁביל זה בדיוק בזמנו קניתי מדיח. אמרו לי "בחיים לא שׁמעתי בנאדם אחד שׁגר לבד שׁיקנה מדיח – בשׁביל מה לו?” אבל אני יודע שׁזה היה הדבר הנכון לעשׂות. למה? לא כי באמת אכפת לי שׁאת הכוס שׁל הקפה שׁנשׁאר רק הבוץ מאתמול בצהריים ובתוכו כבר 2 סיגריות וקליפות שׁל גרעינים שׁחורים אז אותו אפשׁר ככה לתת קטנה על הפח, שׁירד העיקר ועם המים זורמים 5 שׁניות נהיה שׁוב צבע זכוכית (רק בשׁפת הכוס נשׁאר הלכלוך, אין לי מושׁג למה דווקא שׁם תמיד). לי זה לא מפריע. אבל הייתי חולה כמה פעמים מזה. וצלחות אם נניח אכלת בורקס? מה זה בורקס? מה זה חומוס? זה ריבה? בורקס. קצת פירורים היה שׁם. אז אתה עושׁה ככה פלופ-פליפ עם היד ואין פירורים. בשׁביל זה מים ואז סבון ואז שׁוב מים ואז ליבשׁ ואז לנגב ידיים ואז לשׂים עוד בורקס בשׁביל שׁיהיה עוד פירורים ושׁכל הסיפור מהתחלה? יאללה כוסואומו. היה בורקס, עכשׁיו עוד בורקס וביניהם עבר 48 שׁעות. מה קרה? עברה שׁם נמלה ולקחה כמה פירורים שׁהיו מקודם?

בקיצור, המדיח מאוד טוב. צ'יק-צ'יק מכניסים בתוכו ועם הטבליה הזו – במקביל הרובוט עובד ואתה הולך לאכול אצל האמא שׁלך (שׁהיא אגב, אני לא יודע למה, אבל אצלה כל אוכל בצלחת חדשׁה. נתת לי מרק? גמרתי לשׁתות את המרק. שׁימי פה את האורז עם העוף. לא! צלחת חדשׁה. זה לא נעים צלחת לא נקייה היא אומרת לי. מה לא נעים? הרגע אכלתי מזה מרק. זה מרק שׁלי. שׁתהיה בריאה. גם לה ישׁ מדיח.) בקיצור, עד שׁחזרת הבית ישׁ לך רצפה נקייה, כלים נקיים והמיטה גיהינום עם הפירורים שׁל הכל והטינופת והבלגן ובתוך כל זה החתולים יושׁבים וישׁנים. איך אומרים, ישׁנים או יושׁנים? אחד נכון, אני לא זוכר איזה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה